+ 86-572-2756071

Компанія.Перевагага.

НовіПродукти.

чжецзянхайлісіньмпортТаекспортЛтд
Пронас.
чжецзянайлісіньмпортіЕкспортЛтд

Якглобальнийпостачальниктоварівпротягомбільше18років,ЧжецзянХайЛіСіньІмпортіекспорт有限公司(Hailixinкоротко)працюєякплатформашвидкогореагуваннядлязадоволенняекологічнихзовнішніхпродуктів,апаратнихзасобівіхімічнихвимогповсьомусвіту。РозташованийнасходіКитаю-Хучжоу,в100миляхвідШанхая,Hailixinорганізувавстаршукомандузблизько50членівздосвідомівисокоюефективністювпромисловостівіднамісцівиробництва,контролюякості,доставки,щобпідтриматикінцевіпослугиклієнтів。

  • 18+Багаторічнийдосвід.
  • 24.ГодиннаОнлайн-Відповідь
  • 365.Відправленідоставки.

НашСервіс.

Відповідашзапісляпродажнеобслуговуванняз15-річноюгарантією。

останні.Новини.